Свето Кръщение на Габриел

Стъпвай смело напред, мило момче!

Направи път и оставяй светли следи след себе си!

 

 

До нови срещи!

Ваша,

Х.Х.