Подранилата есен на Кремена и Ангел

 

 

 

До нови срещи!

Ваша,

Х.Х.